Pogoji
 
 1. Stari morate biti 18 let ali vec. 
 2. Zavedate se, da je vsebina na strani primerna za odrasle, in vas to ne moti.
 3. Z zacetkom uporabe storitev potrjujete, da poznate splosne pogoje, 
se z njimi strinjate in jih boste upostevali.
 4. Nepoznavanje pogojev ne pomeni, da vam jih ni treba upostevati.
 5. Ne prevzemamo odgovornosti za: 
 5.1. informacije, ki jih na straneh objavijo uporabniki
 5.2. morebitne izgube, povezane z uporabo storitve
 5.3. napake ali nedokoncano storitev s strani ponudnika sporocil SMS.
 6. Pridrzujemo si pravico, da brez vnaprejsnjega opozorila:
 6.1. po potrebi spremenimo stran
 6.2. po potrebi spremenimo splosne pogoje
 6.3. spremenimo cenik in obdobje veljavnosti storitev.
 7. Pogoji zagotavljanja storitve:
 7.1. za dostop do storitve morate poslati 2 sporocila SMS.
 7.2. cena za 1 sporocilo SMS  1.99EUR 
 7.3. z prvim gim sporocilom SMS potrdite, da ste stari 18 let ali vec.
 7.4. po drugim sporocilu SMS vam bomo poslali kodo za dostop do storitve.
 
Full price : 3.98 EUR
Support Email: support@beronata.com
Beronata Services LTD
Themistokli Dervi 6, 1066, Nicosia, Cyprus